mandag den 10. februar 2014

Operation Sømærkning

Er du også den glade ejer af et fartøj til vands?
Det være sig alt fra både, joller, pramme, kanoer, kajaker og surfbræder.
I så fald, er de så tydeligt mærket, så eventuel eftersøgning kan ungås, hvis dit fartøj driver til havs uden din viden?
Det sidste år har der været 87 storstilet rednings aktioner, hvor det efterfølgende viste sig at der ikke havde været nogen personer med fartøjet.
Det er dyrt i både tid og penge som kan bruges bedre på reelle rednings aktioner.
Med dette års højvande og storme har der været ekstra meget brug for ens fartøjer har været afmærket, da det har flydt med pramme i vandet flere steder, det er også din mulighed for at blive kontaktet hvis dit fartøj er væk!

Placer mærkatet synligt og over vandlinjen, sprit området af først og udfyld det med vandfast pen.

onsdag den 15. januar 2014

Regler for flydegarns (nedgarn) fiskeri

Foruden de alment gældene regler for fritidsfiskeri gælder der nedenstående regler for fiskri med flydegarn.
Garn skal være forankrede eller på anden måde fastgjort til havbunden.

I perioden 1. juli - 15. november (begge dage inklusive) er det kun tilladt at anvende garn, hvis maskemål er:
100 mm og derunder (helmaske) svarende til 50 mm og derunder (halvmaske).
130 mm og derover (helmaske) svarende til 65 mm og derover (halvmaske).

Afstande/længder:

 • 100 Meter fra lavvandslinjen
 • 100 Meter fra andres redskaber
 • 50 Meter mellem egne redskaber
 • 75 meter fra lystfisker.
 • 3 garn max (må lænkes) med en samlet længde på 135m
 • 3m max dybde/højde på garnet.
For den fulde lovtekst på området læs denne "Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand".

Makeringer

Garnet markeres med en bøje i hver ende.
En med et flag placeret i garnets mest østligeste ende.
Den anden med to flag placeret i garnest vestligeste ende.
Er flere garn linket sammen kan det markeres som et samlet garn.

Bøje

Der er faste regler for hvordan en bøje skal se ud.
Med udgangspunkt i modellen på billedet forklares talene fra toppen og ned.
 • 6cm refleksbånd for hvert flag, placeret så højt som det er muligt.
 • 12cm minimum mellem refleksbånd.
 • 6cm refleksbånd.
 • 25cm flag. Flagene skal være firkantet, hvoraf den korteste kants længde skal være mindst 25 cm. Flagene skal være ensfarvet for de to bøjer. De bør ikke være sorte, og må ikke være hvide.
 • 20cm mellem hvertfalg.
 • 25cm flag.
 • 120cm minimum til vandoverfladen for fiskemærker
Du kan finde hele bekendtgørelsen om markering af fiskeredskaber og bøjernes udsende her.